Kinttupoluilta laveammille laitumille   

 

 

    Joonas Ikosen (1689-1758) jälkipolvia

 

 

 

 
 

 

 


Historioitsijat sanovat, että tutkimus on tutkimus vasta sitten kun se on julkaistu. Eräs sukututkijaystäväni lisäsi, että jokaisen sukututkijan haaveena on oma kirja ja kun siitä kertoo riittävän monelle ihmiselle, niin lopulta syntyy paine ryhtyä kirjoitustyöhön. Valitettavasti minunkin unelma omasta sukujulkaisusta lojui useita vuosia haaveiden mapissa otsikolla Savolainen projekti – aloittamista vaille valmis.

Vantaan Seudun Sukututkijoiden jäsen Seppo Mahlman ideoi syksyllä 2010 yhdistyksen oman sukukirjaprojektin, joka edelleen hieman jalostettuna sai työnimen SUJU eli sukujulkaisuhanke. Mukaan ilmoittautui kolmisenkymmentä yhdistyksen jäsentä. Viimeistään käsikirjoitusvaiheessa selvisi puhumisen ja kirjoittamisen välinen ero. Puhuminen on veteen piirtämistä, aallot pyyhkivät sen pois. Kirjoittaminen on korkeamman kynnyksen takana, siitä jää pysyvä jälki.

Kaikessa tutkimus- ja julkaisutyössä joudutaan tekemään rajauksia sekä kohderyhmän että sisällön suhteen. Tämä kirja on tarkoitettu ensisijaisesti lähisukulaisilleni. Haluan jättää heille ja heidän jälkeläisilleen askelmerkit esipolviemme elämään.

Toinen rajaus on keskittyminen isälinjaan, jonka lähtöhenkilö on 1680-luvun loppupuolella syntynyt ja Ilomantsissa ainakin vuodesta 1722 lähtien ja kuolemaansa saakka asunut Joonas Ikonen. Valitettavasti eri henkilöistä ja heidän perheistään on säilynyt hyvin erilaista ja eritasoista tietoa. Tästä johtuen tekstit, kuvat yms. eivät ole yhteismitallisia. Se vain on muiden puutteiden ohella  hyväksyttävä.

Kirjan alussa on pikasilmäys Ilomantsin ja Enon historiaan, eräiden tässä kirjassa käytettyjen käsitteiden määrittelyjä sekä lyhyet kuvaukset käytetyistä sukututkimuslähteistä. Näiden osioiden tarkoituksena on auttaa lukijaa tulkitsemaan kirjan myöhempiä tekstejä, vaikka hänellä ei olisi omakohtaista sukututkimuskokemusta. Tiedoista voi olla myös ensiapu oman sukututkimusharrastuksen virittämiseksi.

Kirja jakaantuu tekstiosaan ja sukutauluihin. Tekstiosassa on viittaukset sukutaulujen numeroihin. Toivon, että heimolaiseni voivat yhdistää itsensä tämän kirjan henkilöihin, heidän elämäänsä ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa sekä tuntea kuuluvansa johonkin suurempaan – yli 300 vuotta sitten päivänvalon nähneen Joonas Ikosen sukuun.

Aineiston kokoamisessa olen saanut apua monilta sukulaisiltani, joille nimiä tässä mainitsematta parhaimmat kiitokset. Suuren sylin halauksen annan vaimolleni,
joka on urhoollisesti kestänyt miehensä usein yömyöhään venyneet äänettömät keskustelut tietokoneen kanssa.

Helsingissä joulukuussa 2011

.


  


 

 
  Paluu